Vymáhání pohledávek

V rámci činnosti naší kanceláře Vám poskytneme komplexní služby v souvislosti s vymožením Vašich pohledávek. Vymáhání pohledávek provádíme na základě jakéhokoliv právního titulu, tedy ze smluv (kupních, o dílo, o půjčce, zástavní ... atd.), směnek, nezaplaceného zboží či služeb, uznání závazku a mnoha dalších. Vymáhání pohledávek řešíme komplexně, což obnáší:

  • nastudování celé věci,
  • podání žaloby či návrhu na vydání platebního či elektronického platebního rozkazu na příslušný soud,
  • veškeré jednání se soudem či s protistranou (dlužníkem),
  • účast u případných soudních jednání,
  • uzavírání případných soudních smírů, dohod o narovnání, dohod o splátkách dluhu,
  • při nezaplacení dle pravomocného soudního rozhodnutí podání návrhu na exekuci,
  • zastupování v exekučním řízení

a veškerou další agendu s vymáháním pohledávek spojenou.

Pohledávky vymáháme na území celé České republiky, případně i v zahraničí a v jakékoliv výši.

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz