Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek

Advokátní kancelář Mgr. Michala Noska vznikla v červenci roku 2010. Sídlí v pátém poschodí domu na ulici Purkyňova č. p. 6 v samém centru Ostravy, v bezprostřední blízkosti divadla Jiřího Myrona či Baziliky Božského spasitele, na rohu Masarykova náměstí. Od počátku své existence poskytuje svým klientům komplexní právní služby, zejména z oblastí práva občanského, jako je sepisování různých typů smluv, zastupování v civilním soudním řízení, vymáhání „soukromých“ pohledávek či agenda z oblasti rodinného práva, dále práva trestního, obchodního i správního. V rámci své činnosti spolupracujeme s dalšími advokáty s rozličnými specializacemi, notáři a exekutory. Rozsah činností naší kanceláře je vskutku všestranný, což znamená, že jsme schopni poskytnout právní služby v neomezeném rozsahu.

Naše kancelář se snaží vyjít klientům maximálně vstříc, proto se snažíme o co největší osobní přístup ke klientům při vyřizování jejich záležitostí, a to jak v otázce samotného poskytování právní pomoci, tak i v otázce ceny našich služeb. Naším cílem je vždy řádné vyřízení věci a spokojenost klienta.

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz