Další služby

Naše advokátní kancelář se již od počátku své existence zabývá rozličnými právními problémy napříč všemi právními disciplinami. Z tohoto důvodu, a rovněž díky naší fungující spolupráci s dalšími advokátními kancelářemi, notáři, exekutory či soudními znalci, jsme schopni zajistit i další služby, jako například:

  • administrace a organizace zadávacího řízení k veřejným zakázkám dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, kdy jsme schopni veřejnému zadavateli vypracovat veškerou dokumentaci (zadávací dokumentaci, protokoly z otevírání obálek či hodnocení nabídek, návrhy ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a další dokumenty), zorganizovat průběh zadávacího řízení a zajistit jeho hladký a bezproblémový průběh - v rámci této agendy jsme zorganizovali již několik desítek zadávacích řízení od veřejných zakázek malého rozsahu po zakázky nadlimitní,
  • vypracování podání k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Strassburgu a zastupování v řízení o těchto podáních,
  • vypracování podání k Ústavnímu soudu, jako je ústavní stížnost proti rozhodnutím soudů České republiky a zastupování v řízení o těchto stížnostech,
  • poskytování právních služeb společenstvím vlastníků či bytovým družstvům,
  • zajištění advokátní úschovu finančních prostředků na zvláštních a pro tento účel speciálně zřízených a pojištěných účtech,
  • zastupování klientů v řízení před orgány státní správy, jako např. Inspektoráty práce, Českou obchodní inspekcí a podobně,
  • úřední ověření podpisů na dokumentech.

a mnoho dalších služeb. Neváhejte se proto na nás obrátit s jakýmkoliv právním dotazem.

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz