Advokátní tarif

Odměna advokáta se řídí především dohodou s klientem. Vzhledem k tomu, že se snažíme o maximálně osobní přístup, je dohoda o výši odměny vždy závislá na náročnosti poskytované služby a množství poskytnutých úkonů právní služby.

Obecně je výše odměny advokáta upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Ve smyslu advokátního tarifu obvykle účtujeme odměnu úkonovou, tedy za jednotlivé úkony právní služby, když úkonem právní služby se rozumí zejména příprava a nastudování spisového materiálu, sepis podání k soudu, zastupování u soudního jednání, porada s klientem a další úkony specifikované v advokátním tarifu. Výše odměny za tyto úkony se rovněž stanovují v souladu s advokátním tarifem. Samozřejmě je vždy možné domluvit s klientem individuální sazbu odměny tak, aby byly spokojeny obě strany.

V případě složitějších právních úkonů jako je sepis složitějších smluv či zajištění korporátní agendy týkající se obchodních společností, případně jiných složitých právních úkonů je odměna vždy závislá na obecné a časové náročnosti daného úkonu právní služby.

Pokud je úkon právní služby spojen s poplatkovou povinností (např. změna zápisu v obchodním rejstříku či změna vlastnického práva v katastru nemovitostí), je potřeba počítat s náklady na zakoupení příslušné kolkové známky.

V případě, že je úkon právní služby vykonáván mimo území města Ostravy, účtujeme cestovní náklady dle platných právních předpisů a vždy po dohodě s klientem.

Se stálými či dlouhodobějšími klienty jsme samozřejmě schopni sjednat individuální smlouvu o poskytování právních služeb, kde je možné sjednat odměnu časovou, např. hodinovou (stanoví se odměna za jednotku času - hodinu), či tzv. paušální, tedy pevně stanovenou, například měsíční (stanoví se fixní měsíční odměna). Vše vždy záleží na typu spolupráce a požadavcích klienta.

Naším záměrem při stanovení odměny za poskytnutí právních služeb je vždy oboustranná spokojenost, proto, jak již bylo uvedeno, je tato odměna stanovována vždy individuálně a s přihlédnutím k požadavkům a rovněž finančním možnostem klienta.

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz