Rodinné a občanské právo

V režimu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník poskytujeme komplexní služby v oblasti rodinného práva, zejména:

 • rozvod manželství a veškerá agenda s ním spojená,
 • majetkové vypořádání společného jmění manželů,
 • úprava rodičovské odpovědnosti,
 • úprava styku s dítětem,
 • svěření dítěte do péče,
 • určení otcovství, osvojení, vyživovací povinnost a další.

Dále Vám můžeme pomoci v oblasti:

 • spotřebitelských smluv, např. uzavíraných na internetu nebo i v obchodě (odstoupení od těchto smluv, reklamace, nárok na vrácení peněz a další),
 • vlastnického práva (převody majetku, ochrana vlastnictví, věcná práva třetích osob a další),
 • odpovědnosti za škodu,
 • dědictví, ať už ze zákona nebo ze závěti,
 • nájmu bytu i nebytových prostor (vznik a zánik nájmu, povinnosti pronajimatele a nájemce a další)

Vyhotovíme pro Vás jakoukoliv smlouvu podléhající režimu občanského zákoníku, to znamená smlouvu kupní na věci movité i nemovité, smlouua o dílo, smlouva darovací, smlouvu o zápůjčce, nájmu bytu i nebytových prostor či jakoukoliv jinou, i tzv. nepojmenovanou smlouvu.

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz