Realitním kancelářím

Realitním kancelářím jsme schopni poskytnout veškerý právní servis, který je nutný k jejich činnosti, tedy:

  • vypracování smlouvy zprostředkovatelské a rezervační,
  • vypracování smlouvy kupní či o převodu práv a povinností v bytovém družstvu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní či o převodu práv a povinností v bytovém družstvu,
  • poskytnutí advokátní úschovy na k tomuto účelu zřízeném účtu úschov,
  • ověření podpisů na smlouvách,
  • zpracování návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí,
  • vypracování smlouvy o nájmu či podnájmu bytu a nájmu či podnájmu prostor sloužících k podnikání,poskytování právního poradenství v oblasti "realitního" práva.    

Samozřejmostí je poskytování těchto služeb i v sídle realitní kanceláře, kdy zajistíme osobní účast při podpisu příslušných smluv, úředně přímo na místě ověříme podpisy účastníků a poskytneme případné další nezbytné služby tak, aby klienti realitní kanceláře absolvovali veškeré úkony nezbytné k prodeji či koupi nemovitosti na jednom místě a při jediném jednání.

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz