Právo obchodních společností

V oblasti práva obchodních společností jsme schopni zajistit komplexní právní služby "napříč" korporátní agendou dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a dalších. Zejména pro Vás zajistíme:

  • založení jakéhokoliv druhu obchodní korporace (s.r.o., v.o.s, k.s., a.s., družstvo),
  • veškeré změny v obchodních společnostech, ať již změny personální (změna jednatelů, společníků, členů statutárních orgánů), změny dokumentové (změny společenské smlouvy, zakládací listiny), změny faktické (změna sídla), změny ekonomické (zvýšení či snížení základního jmění společnosti) a další. V rámci těchto změn zároveň vypracujeme kompletní smluvní podklady (například smlouva o převodu obchodního podílu, smlouva o prodeji podniku a další), další nezbytné dokumenty (například souhlas se zápisem do obchodního rejstříku, čestná prohlášení, podpisové vzory a další), zpracujeme kompletní návrh na zápis těchto změn do obchodního rejstříku a zajistíme případný notářský servis,

  • zpracování jakékoliv obchodní smlouvy.

Současně pak rovněž zajistíme ochranu klienta před porušením předpisů o nekalé soutěži a samozřejmě zajistíme vymáhání případných pohledávek z obchodních smluv.

 

Advokátní kancelář Mgr. Michal Nosek nabízí komplexní právní služby typu:

Služby www.ak-nosek.cz